Uroczyste otwarcie Szlaku Czarciego Kamienia

Uroczystość otwarcia szlaku odbyła się 06 czerwca br. przy kładce nowosolskiej przystani kajakowej o godz. 16:00 przez Starostę Powiatu Nowosolskiego - Panią Małgorzatę Lachowicz-Murawską w obecności zaproszonych gości (Wójta Gminy Nowa Sól - Pana Jarosława Dykiel , Prezesa PTTK Oddziału Nowa Sól – Pana Andrzeja Sieciechowicza, Dyrektora PSP-5 Panią Beatę Miniach, Redaktora „Gazety Lubuskiej” - Pana Krzysztofa Koziołka) miłośników dwóch kółek z KTK ”Turkot” i Klubu Młodego Turysty z PSP-5 z Nowej Soli oraz osób niezrzeszonych.

Nie zabrakło symbolicznego otwarcia szlaku przez tradycyjne przecięcie wstęgi, którego dokonał najstarszy uczestnik i jednocześnie najstarszy jeżdżący członek KTK”Turkot”(83 lata) - Kazimierz Malinowski. Pogoda dopisała i po części oficjalnej osoby, które przybyły na rowerach, wyruszyły szlakiem w celu „przetarcia” trasy. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe.

Szlak prowadził przez ciekawe i malownicze miejscowości naszego powiatu ukazując najciekawsze miejsca tak, aby turysta zatrzymał się i miał możliwość ich zobaczenia. W tym dniu przejechano trasę : Nowa Sól-Modrzyca- Otyń-Konradowo-Ługi-Czasław-Lelechów-Studzieniec-Mirocin Dolny-Mirocin Górny do Bulina, gdzie w Gospodarstwie Agroturystycznym Pana Matkowskiego, organizatorzy (Starostwo Powiatowe Nowa Sól) zarezerwowali nocleg połączony z ogniskiem. Zabawa trwała do późna, wszyscy bawili się pysznie przy śpiewie i gitarze Pani Stefanii Pulki. Ranek powitał nas pięknym słońcem. Młodzieży biorącej udział w wycieczce czas umilały przyjaźnie nastawione zwierzęta m.in. : konie, wolno chodzący kozioł, świnki wietnamskie.

Był też czas na rozegranie konkursów sprawnościowych dla młodzieży, gdzie wszyscy zostali nagrodzeni.

O godz. 12:00 wyruszyliśmy na dalszą część szlaku. Dzięki uprzejmości naszego gospodarza (p. Matkowskiego) mogliśmy być gośćmi na Fermie Strusi w Stypułowie, gdzie naszą grupę oprowadziła Pani Maliszewska opowiadając o strusiach i ich hodowli. Po godzinnej „wizycie” u strusi wyruszyliśmy w dalszą drogę przez : Stypułów – Borów Wielki- Borów Polski-Bielice-Lasocin, gdzie przerwę „wymusiło” łatanie dętki u jednego z kolegów – Drwalewice-Ciepielów-Rudno i ulicami Nowej Soli dotarliśmy do miejsca, gdzie zaczynał się szlak – była godz.16:30.

Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.

Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w powstanie i promocje tego szlaku i prosimy o więcej...., a my z przyjemnością „odkryjemy” jego uroki. Myślę, że wrócimy na szlak wkrótce, aby pokazać go kolejnym turystom na rowerach.