Europejski Dzień bez Samochodu 2009

W dniu 20.09.2009 r. w Nowej Soli Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zorganizowało Europejski Dzień bez Samochodu w Powiecie Nowosolskim pod hasłem „Wsiądź na rower”.

O godzinie 11:00 na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego, ul. Moniuszki 3B przy słonecznej pogodzie
i w doskonałej atmosferze zebrała się liczna grupa sympatyków turystki rowerowej. Przybyłych powitała Starosta Powiatu Nowosolskiego pani Małgorzata Lachowicz – Murawska. Wszyscy uczestnicy po wpisaniu się na listę obecności otrzymali materiały promujące projekt (chorągiewki
i butony). O godzinie 11:30, 140 osób wsiadło na rower i odjechało na trasę rajdu. Grupę rowerzystów poprowadził najstarszy uczestnik pan Kazimierz Malinowski (84 lata), natomiast najmłodsi uczestnicy to Jaś Majos (lat 5) i Michał Dzieńdziura (3 lata). Do rajdu przystąpił także pan Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego Józef Suszyński. Trasa rajdu wiodła ulicami Nowej Soli i ścieżkami leśnymi, ponadto odcinek rajdu „biegł” po trasie oznakowanych szlaków rowerowych: Odry i Czarciego Kamienia. Nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu czuwali policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. O godzinie 13:00 liczna grupa fanów roweru przybyła do Starej Wsi na teren Gospodarstwa Agroturystycznego „SADYBA” gdzie została powitana przez właściciela gospodarstwa pana Andrzeja Balinowskiego. Wśród witających znaleźli się także Poseł RP pan Bogdan Bojko z małżonką a także członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Stanisław Uriadko oraz dyr. ZSP nr 1 „Elektryk” Grzegorz Königsberg. Po krótkim odpoczynku uczestnicy zorganizowani w 19 drużynach zostali wezwani do apelu podczas, którego pani Starosta Powiatu Nowosolskiego przywitała uczestników rajdu i przedstawiła realizowane przez Starostwo Powiatowe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pt.: „Osobliwości Natury – polsko – niemieckie odkrywanie przyrody Starorzecze Odry” i „Środek Odry – polsko – niemiecka młodzieżowa wyprawa odkrywców”. Uczestnicy zostali zaproszeni do posiłku, a następnie
do udziału w zawodach rekreacyjno – rowerowych. W trakcie posiłku zebrał się sztab sędziowski
i określił zasady przeprowadzenia poszczególnych konkurencji. Sztab sędziowski stworzyli członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział Nowa Sól i Klubu Kolarskiego TURKOT. Ok godziny 14:30 rozpoczęły się zawody rekreacyjno – rowerowe
do których przystąpiło 14 ekip z Fürstenwalde – Niemcy, Zielonej Góry, Sławy i Nowej Soli. Drużyny biorące udział w rajdzie i towarzyszących zawodach były reprezentowane przez: społeczność Niemiec (PALMBEACH), firmy (DORMA, PNEUMAR), jednostki administracji samorządowej (Starostwo Powiatowe), szkoły (ZSP nr 1, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Środowiskowy Hufiec Pracy), organizacje i stowarzyszenia (TURKOT, Sławski Klub Koszykówki, PTTK, Lubuszanie 73 z Zielonej Góry, Polski Klub Ekologiczny), rodzin (rodzina Dobrowolskich
i rodzina Januszków). W trakcie rozgrywania konkurencji uczestnicy mogli popływać Nowosolskim GALAREM dowodzonym przez pana Andrzeja Delę. Finałem rozgrywanych konkurencji był drużynowy konkurs przeciągania liny w którym zwyciężyły drużyny Starostwa Powiatowego i ZSP nr 1. W klasyfikacji ogólnej po dodaniu punktów za: udział kobiet w drużynie (10 pkt.) oraz jednolity strój drużyny (20 pkt.), zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 I skład, drugie miejsce zajął Środowiskowy Hufiec Pracy, trzecie miejsce Sławski Klub Koszykówki ze Sławy natomiast na czwartym miejscu również nagradzanym uplasowała się drużyna Starostwa Powiatowego z Nowej Soli. O godzinie 17:00 nastąpiło podsumowanie całości imprezy z jednoczesnym wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych w postaci akcesoriów rowerowych.

Organizatorzy tj. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli składa serdecznie podziękowania Komendzie Powiatowej Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem podczas rajdu oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za przygotowanie i zabezpieczenie imprezy.

Starostwo Powiatowe składa ponadto serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia I radu rowerowego „Wsiądź na rower” w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w Powiecie Nowosolskim.

Impreza oraz projekt pt.: „Osobliwości Natury – polsko – niemieckie odkrywanie przyrody Starorzecze Odry” w których, wzięli udział uczniowie OSZ Palmnicken Fürstenwalde (Niemcy) oraz uczniowie ZSP nr 1 „Elektryk”, współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.